Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin)

Akreditovaný kurz je určen zájemcům, kteří ve své profesi nebo ve volném čase pracují převážně s dětmi a mládeží a chtějí získat novou odbornost v tomto rekvalifikačním kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz účastníkům zprostředkuje potřebné teoretické znalosti a skutečné praktické dovednosti. Účastníci se seznámí s platnou legislativou, vyzkoušejí a osvojí si postupy poskytování první pomoci a pomocí reálně navozených modelových situací zjistí svoji schopnost reagovat. Kurz pomůže účastníkům zorientovat se ve svých postojích k poskytnutí první pomoci.

Formou interaktivních přednášek a ukázek se účastníci seznámí se základními poznatky z anatomie a fyziologie, které jim pomohou k porozumění mechanismu úrazů. V praktické části kurzu si nacvičí zjišťování základních životních funkcí, celkovou resuscitaci, ošetření krvácení, práci s příruční lékárničkou a komunikaci s integrovaným záchranným systémem. Obsah kurzu je zaměřen na školní prostředí a prostředí školních a mimoškolních akcí, školy v přírodě a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Po absolvování kurzu účastníci získají osvědčení o rekvalifikaci MŠMT Zdravotník zotavovacích akcí.