Jak se bránit vyhoření a jak pracovat se stresem

Práce s emocemi a se stresem – témata OSV (20 hodin)

Učitelské povolání patří mezi tzv. „pomáhající profese“. Jak napovídá toto určení, pedagogové často někomu pomáhají, někoho „opečovávají“, o někoho se starají. Přišel čas, abychom se také věnovali sami sobě. Na tomto kurzu si ukážeme, co to je stres a jak vzniká. Naučíme se mu předcházet a zvládat ho, když už nastane. Vyzkoušíme si několik relaxačních cvičení, která se dají provádět i za hektického všedního dne. Seznámíme se s tím, jak pracovat s našimi emocemi. Promyslíme, jaký smysl mají pro člověka emoce, že je nejde nemít (jak někteří tvrdí) a jak je odžívat. Zkrátka ukážeme si, jak provádět „změny na straně prostředí“ (odmítat práci navíc, řídit si čas, zvládat změny, apod.) a jak provádět „změny na straně osobnosti“ (myslet pozitivně, relaxovat, mít se rád, apod.) a tím předcházet vyhoření. Kurz je prakticky orientován a je postaven na pestrých aktivitách a nácviku.

Kurz je akreditován MŠMT, jeho absolvování je doloženo předáním osvědčení.