Bystříme své smysly

Dílna je určena pro radost, odpočinek, rozvíjení smyslového vnímání a ladění estetického vnímání všech zúčastněných. Budeme chodit ven, na horskou louku a do lesa. Účastníci prožijí aktivity v přírodě, procvičí si vnímání přírody všemi smysly. Vyzkoušejí si tvorbu objektů z přírodnin v přírodě, pohrají si s neobvyklými předměty, prozkoumají vztah smyslového vnímání přírody a vnímání estetiky přírody. Vytvořené artefakty budeme dokumentovat. Jejich foto obdrží všichni zájemci. Doporučujeme oblečení vhodné do přírody pro každé počasí, karimatku, bavlněný šátek a případně fotoaparát.