Základní orientace v problematice šikany (20 hodin)

Tento kurz je určen pro základní vhled do tématu šikany. Seznámíme se s tím, co je šikana, jaký rozdíl je mezi šikanou a škádlením, jak šikanu poznat, jak ji řešit. Věnujeme prostor pro náměty z praxe, řešíme situace. Vyzkoušíme si techniky, které pomáhají v prevenci šikany u žáků. Při scénkách a hraní rolí prožijeme různé modelové situace a vyzkoušíme si sami na sobě pocity agresora a oběti. Pokusíme se vcítit do pocitů šikanovaných i šikanujících a porozumět jejich jednání. Cílem je upozornit na problém, který bývá řešen s různou úrovní porozumění a citlivosti ze strany učitelů i spolužáků. Dáváme si konkrétní doporučení ke zlepšení vztahů ve třídě, k jednání učitele se žáky, k řešení různých situací.

Kurz je akreditován MŠMT, jeho absolvování je doloženo předáním osvědčení.