Jak uplatnit svá práva tak, abychom neomezovali práva druhých

Asertivní dovednosti (pokračování a rozšíření konstruktivní komunikace) (20 hodin)

Ujasníme si, co je a co není asertivita, a co je někdy za asertivitu mylně vydáváno. Prozkoumáme, jak vypadá agresivní, pasivní, manipulativní a asertivní chování. Ukážeme si, jaký je rozdíl mezi tím, když si říkáme ve svém vnitřním jazyce „chci“ a „měl bych“. Zmapujeme manipulativní pověry, kterým podléháme a seznámíme se s našimi asertivními právy. Nacvičíme základní asertivní techniky (jak budovat a rozvíjet vztahy, jak uplatňovat oprávněný požadavek, jak odmítat žádost o laskavost a jak poskytovat a přijímat kritiku. Vybrané postupy si vyzkoušíme v běžných situacích se žáky, kolegy, nadřízenými a rodiči. Kurz je věnován řešení běžných školních situací, ve kterých jde využít asertivita (např. žáci se nepřezouvají, kolega chce po mně práci, kterou nemám chuť dělat, rodiče mne urážejí). Doplňkem ke kurzu je i příručka, kterou lze stáhnout zde: http://www.odyssea.cz/soubory/c_lekce/ 8_3.pdf.

Kurz je akreditován MŠMT, jeho absolvování je doloženo předáním osvědčení.