Jak udržet kázeň ve třídě

Metodika vedení třídnických hodin s cíli osobnostní a sociální výchovy (20 hodin)

Seznámíme se s tím, jak reagovat na porušování pravidel žáky a jak je vést k sebeovládání. V konkrétních situacích ze školy si ukážeme principy práce se vztahovými signály v komunikaci, které vedou k omezení konfliktů se žáky, jejich prevenci a umožňují žákům přemýšlet o svém chování (nehodnotit, nevěštit, nedávat nevyžádané dobré rady, nepopírat vidění světa druhých, používat pátrání po porozumění a popisný jazyk). Poskytneme si základní doporučení ke stanovování pravidel ve třídě, k řešení vztahových problémů aj. Budeme diskutovat o základních pravidlech psychické bezpečnosti při práci se třídou, čeho se rozhodně vyvarovat. Hlavní metodou kurzu je videotrénink. Během kurzu si též představíme materiály (skripta), jejichž obsahem jsou na kurzu probraná témata. Tato skripta jsou zdarma ke stažení na www.odyssea.cz.

Kurz je akreditován MŠMT, jeho absolvování je doloženo předáním osvědčení.