Hry a aktivity v přírodě

Dílny jsou určeny pro radost a odpočinek všem zúčastněným. Budeme chodit ven, na louku a do lesa. Účastníci si zahrají vybrané hry a vyzkoušejí různé aktivity v přírodě, budou mít příležitost nacvičit speciální dovednosti. Seznámí se s výchovou v přírodě a pomocí reflektování aktivit budou mít příležitost prozkoumat osobnostně rozvojový potenciál aktivit v přírodě. Seznámí se také s bezpečným pohybem v přírodě. Doporučujeme oblečení vhodné do přírody pro každé počasí.