O nás

Lektoři

Někteří lektoři vystudovali obor pedagogika nebo učitelství na vysoké škole, další lektoři jiné humanitní a sociální obory.

Každý, kdo lektoruje kurzy pro žáky, dosáhl vysokoškolského vzdělání a vystudoval alespoň pedagogické minimum. Zároveň prošel systémem interního vzdělávání a získal praxi se žákovskými kurzy. Všichni lektoři mají rádi děti a mnozí mají praxi i v rámci volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání.Všichni lektoři mají kvalifikaci Zdravotník zotavovacích kurzů či jinou zdravotnickou kvalifikaci.

Navíc ten, kdo lektoruje kurzy pro učitele, má za sebou několikaletou učitelskou praxi, nebo pracuje ve dvojici s někým, kdo tuto praxi má.

Vedení organizace

Projekt Odyssea, z. s. vede v současnosti tříčlenná správní rada, kterou tvoří: Dobroslav Šrámek - předseda a statutární zástupce, Libuše Ričány a Martin Čapek.

Medailonky lektorů

Zde se můžete blíže seznámit s lektory kurzů pro žáky.

Profesní životopisy lektorů

Zde naleznete informace o odborné specializaci, absolvovaném studiu, dalším vzdělávání, praxi a publikační činnosti vedoucích lektorů.

© Projekt Odyssea, z. s.