O nás

Projekt Odyssea, historie občanského sdružení

Poslání

Naším posláním je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem společně se školami vyvíjíme metodické materiály, provádíme výzkum a realizujeme vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.

Činnost

Programy osobnostní a sociální výchovy pro žáky realizujeme od roku 2000, kdy jsme založili první seminář osobnostně sociálního rozvoje na Gymnáziu Čakovice. Kurzy pro učitele realizujeme od roku 2003, kdy proběhl první kurz pro ZŠ Čakovice.

Přehled činnosti v letech 2000 až 2007:

  • Uskutečnili jsme více než 100 kurzů pro žáky (v rozsahu 3 až 5 dnů).
  • Vyučovali jsme předměty a semináře OSV na 6 školách.
  • Uskutečnili jsme více než 100 kurzů pro učitele (v rozsahu 1 až 20 dnů).
  • Školili jsme 29 učitelských sborů základních a středních škol.
  • Vedli jsme semináře na dvou vysokých školách.
  • Opakovaně jsme lektorovali na setkáních učitelů o. s. PAU.
  • Spolupracovali jsme s Národním ústavem odborného vzdělání (PILOT S).
  • Naše kurzy do roku 2007 absolvovalo kolem 1000 učitelů.


Projekt Odyssea, z. s. - současnost

Poslání a činnost

V roce 2014 se naše občanské sdružení stalo zapsaným spolkem. Naším posláním je nadále pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe, na základě osobnostní a sociální výchovy realizujeme i programy školské primární prevence rizikového chování. Podporujeme třídní kolektivy v rozvoji sociálních dovedností , podporujeme u žáků a učitelů schopnosti rozpoznávat agresivní jednání, dovednosti spolupráce a schopnosti být konstruktivní. Za tímto účelem realizujeme vzdělávací a preventivní kurzy a programy pro učitele i žáky.

© Projekt Odyssea, z. s.