Přípravy na vyučování

Projekt PTAČ
Další učební jednotky

Vyhledávání v přípravách na vyučování dle několika kritérií:
Výpis - dle oboru:
Výpis - dle okruhu OSV:
Výpis - dle ročníku:          Stránka: << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
Co všechno víme o koni?Člověk a jeho světRočník: 2,3,4,5
OSV: Rozvoj schopnosti poznávání, Mezilidské vztahyAutor: Michal Dubec
Lekce je zaměřena na rozvoj znalostí o koni a dovedností děkovat a žádat. Je zde použita metoda hraní rolí učitelem a metoda skupinové práce. V závěru lekce žáci vytvářejí myšlenkové mapy a samostatně prezentují svou práci.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 1.3, 7.21
Základní lidská právaVýchova k občanstvíRočník: 8,9
OSV: Hodnoty, postoje a praktická etikaAutor: Vladimír Srb
Po úvodní testu v plénu hrají žáci hru multisocio a diskutují. Příprava pracuje s dvěma hodinami a domácím úkolem mezi nimi.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 11.7
ManipulaceČeský jazyk a literaturaRočník: 8,9
OSV: KomunikaceAutor: Michal Dubec
Lekce je zaměřena na rozpoznávání manipulace v komunikaci a na trénink efektivního jednání v situacích manipulace. Po úvodní ukázce následuje brainstorming, práce s pracovními listy, prezentace a hodnocení.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 8.5
Tabulkový editor – vytváření grafů, práce s listyInformační a komunikační technologieRočník: 8
OSV: Seberegulace a sebeorganizaceAutor: Pavla Pernicová
Žáci si ujasňují svou spokojenost s trávením volného času, využívají tabulku excel, rozmýšlí, jak by chtěli svůj volný čas lépe naplnit, aby byli spokojenější.
Stáhnout tuto přípravu + PřílohuBlízká lekce OSV: 3.7
Dvouprvkové sloučeninyChemieRočník: 8
OSV: Rozvoj schopnosti poznáváníAutor: Václav Vojta
Žáci píší test z názvosloví a nahlížejí svou strategii volení míry obtížnosti, následně přemýšlí o pravdivosti předložených výroků sami, ve dvojici, pracují s infozdroji.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 1.3
Písemná práce z matematikyMatematika a její aplikaceRočník: 7
OSV: Rozvoj schopnosti poznáváníAutor: Irena Koudelková
Žáci si sami během psaní písemné práce volí, jak obtížné příklady budou počítat. Při reflexi žáci uvažují o své volbě.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 1.3
Příběh na lodiČlověk a jeho světRočník: 3,4,5
OSV: Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahyAutor: Marušák Radek
Žáci vstupují do dramatické hry, která je provází celou lekcí, v roli kamarádů se dozvídají o epilepsii. V několika hrách se vciťují do situace chlapců, dozvídají se informace a zaujímají k nemoci vlastní postoj.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: -
Jak najít kamarádaVýtvarná výchovaRočník: 4,5,6,7
OSV: Mezilidské vztahyAutor: Tomáš Komrska
Žáci společně vytváří koláž bludiště mezilidských vztahů. Reflektují podobnosti díla a sociálního uspořádání. Dílo je vystaveno.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 7.3
Průšvihy (českých dějin) – odsun Němců po 2.sv. válceDějepisRočník: 9
OSV: Řešení problémů a rozhodovací dovednostiAutor: Vlasta Vondráková
Velice kvalitní propojení problematiky vlastních "průšvihů" a odsunu po 2. světové válce. Žáci přemýšlí o sobě a o svých řešeních, následně o události českých dějin.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 10.3
Krátké prózy 2. poloviny 20. století - Hrabal, AjvazČeský jazyk a literaturaRočník: 9
OSV: Poznávání lidíAutor: Jitka Kulovaná
Přirozené propojení literárního textu, vlastností postav, s vlastnostmi žáků a lidí v jejich okolí.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 6.2
Ohebné slovní druhyČeský jazyk a literaturaRočník: 7
OSV: Rozvoj schopnosti poznáváníAutor: Ivana Brožová
Hodina začíná komunitním kruhem. Žáci si ve skupinách a individuálně procvičují a rozšiřují učivo o ohebných slovních druzích a zvláště o číslovkách. Zároveň si všímají své schopnosti soustředit se na práci, a toto téma je i předmětem závěrečné reflexe.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 1.1
Čeleď RůžovitéPřírodopisRočník: 7
OSV: KreativitaAutor: Kolková Jiřina
Žáci vytváří ve skupinách reklamní leták na léky vytvořené z plodin čeledi růžovité. Následně prezentují reklamní šot na daný výrobek.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 5.1
Karel IV.Člověk a jeho světRočník: 4,5
OSV: Rozvoj schopnosti poznávání, Kreativita, Poznávání lidí, Kooperace a kompeticeAutor: Marušák Radek
Žáci se řadí na ose dle doby svých historických postav, skládají obrázky se znaky doby Karla IV., povídají si o tématu, brainstorming, formulace otázek - co nás na době zajímá, vstup do muzea (část třídy), sběr info, živé obrazy lidí dané doby, zjišťování informací o Karlu IV. v muzeu, rozhovor s ním, závěrečná skupinová práce a prezentace výsledků.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: -
Kostra lidského tělaPřírodopisRočník: 8
OSV: Rozvoj schopnosti poznáváníAutor: Petra Húsková
Po drobné aktivizující hře jsou žáci seznámeni s tvorbou myšlenkové mapy - společně ji vytvoří a srovnají s mapu učitelky. Poté ve dvojicích tvoří mapu na téma kosti v lidském těle a odprezentují je. Žáky hodinou provádí powerpointová prezentace.
Stáhnout tuto přípravu + PřílohuBlízká lekce OSV: 1.3
Internet-textový editorInformační a komunikační technologieRočník: 8
OSV: Kooperace a kompeticeAutor: Pavla Pernicová
Žáci ve skupinách pracují na vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 9.1
Loutky náladVýtvarná výchova, Dramatická výchovaRočník: 1,2,3,4,5
OSV: Sebepoznání a sebepojetíAutor: Lucie Horychová
Žáci přemýšlejí o pocitech - hrají hru, povídají příběh, vytváří loutky různých nálad a pocitů.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 2.1
Lidské vlastnostiDramatická výchovaRočník: 4
OSV: Sebepoznání a sebepojetíAutor: Iva Doubravová
Žáci tvoří sochy vlastností, prohlíží si obrázky soch Kuksu, píší své vlastnosti, předávají si je. Dobré metody.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 2.3
Určování tlaku v praktických životních situacíchFyzikaRočník: 7
OSV: Rozvoj schopnosti poznáváníAutor: Radana Široká
Žáci ve skupinách vymýšlí způsoby měření tlaku v běžných situacích vyplývajících z pracovních úkolů a nabízených pomůcek. Po prezentaci svých nápadů měření provedou a výsledky sdělí ostatním.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 1.3
Řecké báje a pověstiČeský jazyk a literaturaRočník: 6
OSV: Mezilidské vztahyAutor: Veronika Balíčková
Žáci hrají hru, aby si zpřesnili své představy mýtu. Dramatizují "hádanku" řeckého boha. Společně přemýšlejí o nadřazeném a podřazeném postavení lidí.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 7.0
Měření účinnosti FyzikaRočník: 9
OSV: Řešení problémů a rozhodovací dovednostiAutor: Stanislav Gottwald
Žáci ve skupinách tvoří obraz krajiny.
Stáhnout tuto přípravuBlízká lekce OSV: 10.2
© Projekt Odyssea, z. s.