Kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

Podávání stížností

Klient, tj. objednatel či účastník programu a jeho zákonný zástupce, nebo pedagog, může v případě potřeby podat stížnost na poskytovaný program, např. na průběh a organizaci programu, aj. k rukám správní rady Projektu Odyssea následujícími způsoby a formami:

  • Písemně poštou na adresu sídla organizace Projektu Odyssea
  • Písemně elektronicky na mail: odyssea@odyssea.cz

Správní rada projedná stížnost a navrhne řešení. Klient bude písemně informován do 30 dnů o způsobu řešení stížnosti.

© Projekt Odyssea, z. s.