Kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

Možnosti financování

Kurzy pro žáky financují obvykle:

  • Rodiče žáků (60%)
  • Granty, které získá škola (15%)
  • Sponzorské dary (5%)
  • Kombinace těchto možností (20%)

Školy, se kterými spolupracujeme již delší dobu, na nás pravidelně získávají granty od svých městských částí nebo od Magistrátu hl. města Prahy. Cesta k získání grantu obvykle trvá půl roku až rok.

© Projekt Odyssea, z. s.