Kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

Kurzy v lanovém centru

Lanové centrum je místem pro rozvoj spolupráce a utužování pozitivní atmosféry ve třídě. Programy na lanových překážkách mají vysoký vzdělávací potenciál, a proto jsme připravili v areálu Lanového centra Proud Vysočany a jeho okolí tyto zážitkové kurzy:

Hravě se seznámíme

Úvodní adaptační kurz

Kurz zajistí účastníkům bližší seznámení, nastavení pravidel pro chování žáků ve třídě a dobrý start v začátku školního roku na nové škole, či v nové třídě. Účastníci si vyzkoušejí různé formy spolupráce a budou mít příležitost naučit se základním pravidlům komunikace, zažijí atmosféru společného úspěchu, založeném na vlastním úsilí. Kurz je určen pro žáky 6. tříd základních škol, pro žáky prim víceletých gymnázií a pro studenty prvních ročníků středních škol, nebo také tříd i v jiných ročnících, které začínají znovu (např. sloučených, příchod nových žáků apod.). Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Chceme být dobrý tým

Prevence rizikového chování, rozvoj spolupráce a vztahů ve školní třídě

Kurz umožní účastníkům prozkoumat různé formy rizikového chování, pochopit jeho podstatu a zhodnotit vzájemné vztahy ve třídě. Zajistí také příležitost k hlubšímu sebepoznání a možnost rozvoje a zlepšení vztahů ve třídě. Účastníci zažijí spolupráci v pozitivní tvořivé atmosféře, vyzkoušejí si různé hravé formy spolupráce, budou mít příležitost rozhodnout se pro výzvu a překonat individuálně i společně lanové překážky. Kurz je určen pro žáky 2. stupně základních škol, pro žáky víceletých gymnázií a pro studenty středních škol. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Umíme poskytnout první pomoc?

Poskytování první pomoci

Kurz zajistí účastníkům seznámení se s aktuálními informacemi o první pomoci. Všichni účastníci si prakticky vyzkoušejí poskytování první pomoci včetně ošetřování namaskovaných zranění, získají základní znalosti a dovednosti. Během kurzu žáci zažijí různé formy spolupráce a budou mít příležitost k prozkoumání a rozvoji osobního postoje k ochotě a vlastnímu rozhodnutí poskytnout první pomoc. Kurz je určen pro žáky 8. tříd základních škol, pro žáky víceletých gymnázií a pro studenty středních škol. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Cena: všech výše uvedených programů je jednotná 540,- Kč na osobu (minimálně 18 osob).

Kontaktujte nás prosím na tel. 775 276 770 nebo e-mailem na odyssea@odyssea.cz
© Projekt Odyssea, z. s.