Kurzy OSV pro žáky základních a středních škol

Ceny kurzů

Cena výjezdního kurzu ALFA a jiných výjezdních kurzů:

Nabízíme 2 varianty uspořádání výjezdního kurzu: varianta lektorská a varianta na klíč.


Lektorská varianta:

Cena 2 a ½ denního výjezdního kurzu ALFA je 17.000 Kč + náklady na ubytování, stravování a dopravu lektorů. Cena zahrnuje lektorné pro dvojici lektorů, práci zdravotníka v průběhu kurzu, pomůcky, domluvu kurzu a smlouvu se školou a další organizační náležitosti, evaluační dotazník a tvorbu závěrečné zprávy,


Varianta na klíč:

Cena varianty kurzu na klíč je 24.000 Kč. Obsahuje vše, co lektorská varianta a navíc veškeré organizační zajištění ubytování, stravování a dopravy pro účastníky kurzu.

Jedná se o ceny dotované, protože pokrývají pouze režijní náklady kurzů, a nikoli provoz kanceláře. Přesto se ceny snažíme udržovat na této hranici, aby byly i nadále přístupné co nejširší skupině žáků.Ceny ostatních kurzů pro žáky jsou nedotované.Jednodenní kurzy a vícedenní programy všeobecné primární prevence:

Minimální rozsah programu je blok 4 vyučovacích hodin, cena je 5.000 Kč. Zahrnuje domluvu cílů a další info o programu, lektorné pro lektorskou dvojici, pomůcky, smlouvu se školou a krátkou závěrečnou zprávu.

Jednodenní kurzy prevence závislostí nebo zdravotnický kurz může být i v rozsahu 6 vyučovacích hodin, cena kurzu je 7.500 Kč.

Obvyklý preventivní program je 8 hodinový, tvořený dvěma 4 hodinovými bloky ve dvou po sobě následujících dnech. Cena je 10.000 Kč. Cena zahrnuje lektorné pro dvojici lektorů, práci zdravotníka v průběhu kurzu, pomůcky, domluvu kurzu a smlouvu se školou a další organizační náležitosti, evaluační dotazník a tvorbu závěrečné zprávy,

Rozsah programů lze přizpůsobit potřebám skupiny, každá další hodina stojí 1.250 Kč.Program selektivní primární prevence:

Cena programu selektivní primární prevence v minimálním rozsahu 8 vyučovacích hodin, tvořených dvěma 4 hodinovými bloky ve dvou po sobě následujících dnech, je 12.000 Kč. Cena zahrnuje lektorné pro dvojici lektorů, práci zdravotníka v průběhu kurzu, pomůcky, domluvu kurzu a smlouvu se školou a další organizační náležitosti, evaluační dotazník a tvorbu závěrečné zprávy s doporučením,

Program lze rozšířit podle potřeb skupiny, každá další hodina stojí 1.500 Kč.

Ceny kurzů jsou platné pro školy v Praze, u mimopražských škol přičítáme náklady na dopravu lektorů.

© Projekt Odyssea, z. s.