Kurzy pro učitele OSV základních a středních škol

Zdravotník zotavovacích akcí (Rozsah 41h)

Anotace: Kurz účastníkům zprostředkuje potřebné teoretické znalosti, a skutečné praktické dovednosti. Účastníci si vyzkoušejí základní postupy poskytování první pomoci. Reálně navozené modelové situace umožní vyzkoušet si také vlastní reakce a pohotovost. Kurz pomůže účastníkům zorientovat se ve svých postojích k poskytnutí první pomoci a podpoří je v rozhodování a volbě co nejefektivnějšího postupu. Po absolvování kurzu a složení závěrečných zkoušek účastníci získají osvědčení o rekvalifikaci.

Cíl: Účastníci zažijí řešení situací jako v reálných případech první pomoci. Seznámí se s tím, jak vědomě pracovat se svými pocity při poskytování první pomoci. Osvojí si dovednosti ošetřování a aktuální doporučované postupy při poskytování první pomoci. Budou mít příležitost ke spolupráci s kolegy. Ověří a ujasní si svůj postoj k poskytování první pomoci. V simulované situaci si vyzkoušejí týmovou záchranu lidského života.

Cena kurzu je smluvní a je závislá na počtu účastníků.

Bližší informace: koordinator@odyssea.cz, Martin Čapek: 775 775 376

© Projekt Odyssea, z. s.