Kurzy pro učitele OSV základních a středních škol

Základní informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v současné době nabízíme dva typy kurzů a vzdělávacích aktivit pro učitele:

  1. Kurzy pro učitelské sbory, zakázkové kurzy šité na „míru“ konkrétní škole podle konkrétního zadání. Kurzy mohou být zaměřené např. na spolupráci učitelů ve sborovně, všech pedagogů 1.a 2. stupně základní školy mezi sebou, na dovednosti a znalosti z oblasti osobnostní a sociální výchovy, mohou být zaměřeny také odpočinkově a na aktivity v přírodě. Mohou být také výjezdové.
  2. Akreditované kurzy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola si může vybrat některý z našich kurzů akreditovaných u MŠMT.
© Projekt Odyssea, z. s.