Kontakt

Vedení organizace

Tel: 775 276 770
E-mail: odyssea@odyssea.cz

Správní rada
Mgr. Dobroslav Šrámek – předseda a statutární zástupce, 775 276 770
Mgr. Libuše Ričány, 776 107 644
Bc. Martin Čapek, 775 775 376

Administrativa, smlouvy, faktury
Bc. Věra Němcová, koordinator@odyssea.cz

Nemůžete-li se dovolat, napište e-mail či SMS. Voláte lektorům, kteří učí.

Kontaktujte nás, prosíme, na tel. 775 276 770 nebo e-mailem na odyssea@odyssea.cz

Fakturační údaje:

Projekt Odyssea, z. s.
Novoškolská 696/2
Praha 9
PSČ: 190 03
IČO: 266 18 745
DIČ: CZ266 18 745

Číslo účtu organizace pro běžnou fakturaci:

2300193210/2010

Registrační údaje:

Projekt Odyssea je registrován pod spisovou značkou L13484 u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku, oddíl L, vložka 13484, ze dne 1.1.2014.

Informace o akreditaci vzdělávací instituce Projekt Odyssea, z. s.

Naše organizace je akreditována u MŠMT jako vzdělávací instituce pod Č. j.: MSMT-23355/2014
Naše vzdělávací programy DVPP mají číslo akreditace Č.j.: MSMT-12567/2017- 2-708. Platnost akreditace do 23. 8. 2020.

Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí, číslo akreditace: MSMT-10052/2016-1/237, platnost do 14.06.2019
Projekt Odyssea je certifikovaným poskytovatelem programů školské primární prevence rizikového chování, čísla akreditací: 42/14/1/CE a 42/14/2/CE. Platnost do 8. 1. 2020.
© Projekt Odyssea, z. s.