Jak spolupracovat

Spolupráce s vědeckými institucemi

Nabízíme

Spolupráci na projektech s tematikou OSV, zvláště s tématy:

  • Prevence šikany.
  • Prevence závislostí.
  • Zjišťování dlouhodobého vlivu OSV na žáky.
  • Zjišťování dlouhodobého vlivu OSV na učitele.
  • Optimální cíle a formy OSV v závislosti na věku žáků.
  • Zvyšování a měření účinnosti OSV.
© Projekt Odyssea, z. s.