Jak spolupracovat

Spolupráce s jednotlivými učiteli

Jednotlivým učitelům nabízíme

  • Metodické materiály na www.odyssea.cz.

Každý učitel nám může pomáhat tím, že

  • Pošle komentáře k našim metodikám. (zkušenosti, návrhy, připomínky, další vhodné aktivity apod.)
  • Vypracuje, vyzkouší a pošle vlastní přípravu na vyučování. (Pokud budete chtít svou přípravu sdílet s ostatními na www.odyssea.cz, použijte, prosím, při její tvorbě naši šablonu dostupnou na našich stránkách.)
  • Pokud je autorem nějakého školního prožitkového kurzu OSV, může jej nabídnout ke zveřejnění na našich internetových stránkách.
  • Pokud je autorem odborné studie s tématem blízkým OSV (např. diplomová práce), může ji nabídnout ke zveřejnění na našich internetových stránkách.
© Projekt Odyssea, z. s.