Jak spolupracovat

Spolupráce se školami

Za prioritu považujeme systematickou a dlouhodobou spolupráci s celými učitelskými sbory základních nebo středních škol. Taková spolupráce trvá nejméně 2 roky. Implementace a ověření celého systému OSV trvá 8 let:

  • První dva roky příprava učitelského sboru (základní a návazné kurzy).
  • Třetí až sedmý rok: aplikace OSV na I. i II. stupni počínaje 1. a 6. třídou.
  • Osmý rok závěrečná evaluace projektu – zejména u žáků na konci I. a II. stupně.

Školám nabízíme

  • Vzdělávání v OSV.
  • Konzultační činnost.
  • Supervizi a koučování.
  • Metodické materiály.
  • Metodický portál na www.odyssea.cz.
© Projekt Odyssea, z. s.