Jak spolupracovat

Jak spolupracovat

Spolupráci nabízíme všem, kdo se chtějí vážně zabývat osobnostní a sociální výchovou a podílet se na účinném zavádění OSV do praxe. Osvědčily se nám zejména dlouhodobé projekty s jasnými cíli a s kvalitními podmínkami pro práci.

Spolupráci nabízíme

© Projekt Odyssea, z. s.