Donátoři

Jaké formy darů je možno poskytnout

A. Nefinanční

  • prostory pro školení
  • materiální vybavení
  • propagace, reklama, mediální rozhovor
  • další dle Vašich možností

B. Finanční

Stmelovací prožitkový kurz v přírodě pro jednu třídu.
(18.000,- Kč)

Jednorázový vzdělávací kurz pro učitelský sbor.
(kolem 50.000,- Kč)

Dvouletý systém vzdělávání a supervizí pro učitelský sbor, včetně platu koordinátorů OSV z řad učitelů.
(300.000,- Kč až 1.000.000,- Kč dle na rozsahu)

Dvouletý výzkumný / metodický / vzdělávací projekt, do kterého je zapojeno deset spolupracujících škol.
(5 až 10.000.000,- Kč)

Provoz kanceláře včetně jednoho pracovníka pro účetnictví a administrativu. Ceny našich kurzů pro učitele by se tím snížily o 30%, ceny kurzů pro žáky by se snížily o 20%.
(720.000,- Kč za rok)

© Projekt Odyssea, z. s.