Donátoři

Donátoři

Projekt Odyssea společně s učiteli pomáhá měnit atmosféru na školách. Přispíváme ke tvorbě vstřícného a respektujícího vztahu mezi učiteli a žáky. Rozvíjíme samostatnost a zdravé sebepojetí žáků.

Donátor neboli dárce může finančními i nefinančními dary přispět k tomu, aby se rozrůstal počet škol a učitelů, kteří začnou uskutečňovat osobnostní a sociální výchovu v běžné praxi. Může také zajistit, že se tento vzdělávací přístup dostane ke konkrétní skupině žáků.

Donátorem se může stát soukromá osoba, podnikatel nebo organizace.

Na co můžete jakožto dárce přispět

  • Na kvalitní prožitkový kurz pro třídu, do které chodí Vaše dítě.
  • Na vzdělávání učitelů ve škole, o kterou Vám jde.
  • Na výzkum, který pomůže stovkám učitelů, kteří již s OSV pracují.
  • Na vybudování prostor pro kvalitní kurzy osobnostní a sociální výchovy pro učitele i žáky.
  • Na propagaci osobnostní a sociální výchovy.
© Projekt Odyssea, z. s.