Co je osobnostní a sociální výchova

Metodické principy OSV

Hlavním cílem OSV je rozvíjet praktické životní dovednosti žáků. Zkušenosti z praxe ukazují, že žáci přijímají osobnostní a sociální výchovu od učitele pouze za jistých podmínek. Hovoříme o čtyřech metodických principech OSV, které jsou pro OSV nezbytné.

Osobnostní a sociální výchova se daří, když je:

© Projekt Odyssea, z. s.