Co je osobnostní a sociální výchova

Co nám přináší OSV

Výroky učitelů, ředitelů a žáků o osobnostní a sociální výchově

Žáci jsou ke mně otevřenější. Nebojí se za mnou přijít s problémem. Lépe se chovají jeden ke druhému.

Podařilo se nám velkou měrou stmelit kolektiv.

Lépe komunikujeme i s rodiči.

Mgr. Jitka Kulovaná, ZŠ Čakovice, Praha 9

Žáci vyjadřují vlastní pocity, názory, postoje. Zlepšila se jejich schopnost sebehodnocení.

Začala jsem více přemýšlet nejen o obsahu sdělení, ale také o formě. Pozitivní zpětná vazba dělá zázraky i v rodinném životě.

Mgr. Iveta Celarová, ZŠ Nepomucká, Praha 5

Žáci lépe dodržují pravidla, a to i o přestávkách. Více se podílejí na výuce.

OSV se stalo standardem, takže se automaticky zapojují i nově příchozí kolegové.

Mgr. Daniela Kaudersová, ZŠ Jižní IV, Praha 4

Naučili jsme se k sobě chovat a udělali jsme si zákony.

Žák primy A, Gymnázium Českolipská, Praha 9

Naučila jsem se myšlenkovou mapu. Můžu ji použít třeba před písemkou, abych si zopakovala, co všechno už vím.

Žákyně 8. ročníku, ZŠ Čakovice, Praha 9

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je osobnostní a sociální výchova zařazena jako jedno z průřezových témat. V našem školním vzdělávacím programu „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“ je naopak stěžejním konstrukčním prvkem, který zásadně ovlivňuje jak výběr obsahu učiva, tak i volbu metod.

Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka

© Projekt Odyssea, z. s.