Co je osobnostní a sociální výchova

Cesty OSV k žákům

V praxi se nám nabízejí čtyři základní cesty, jak můžeme zprostředkovat témata OSV svým žákům. Každá z nich si vyžaduje specifické znalosti, dovednosti, případně i vzdělání učitele.

Témata OSV svým žákům přinášíme:

  1. Způsobem, jakým s nimi běžně komunikujeme a jednáme.
  2. Způsobem, jakým využíváme spontánní neplánované situace.
  3. Začleněním témat OSV do předmětu, který vyučujeme.
  4. Prací s tématy OSV v samostatných časových blocích.
© Projekt Odyssea, z. s.