Aktuality

Projekt Odyssea je certifikovaným poskytovatelem programů školské primární prevence rizikového chování

Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Projekt Odyssea nabízí, organizuje a lektorsky zajišťuje akreditovaný rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí (v rozsahu 22 hodin teoretické výuky a 19 hodin praktické výuky) vhodný především pro učitele, vedoucí a volnočasové pedagogy a ostatní, kteří pracují s dětmi a mládeží, ale i s dospělými. Kurz je vhodný i pro zájemce z rodičovské veřejnosti.Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci. Číslo akreditace: MSMT-10052/2016-1/237.Bližší informace: Bc. Martin Čapek, 775 775 376, nebo Bc. Věra Němcová: koordinator@odyssea.cz
Ročník 2013
Ročník 2012
© Projekt Odyssea, z. s.